Tokon liikkeet ja pisteet typistetysti

Alokasluokka kerroin  
1. Paikalla makaaminen 1 minuutti 4
2. Seuraaminen 3
3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä 2
4. Luoksetulo 3 
5. Noutoesineen pitäminen 2
6. Kauko-ohjaus 2
7. Estehyppy 2
8. Kokonaisvaikutus 2        
yht. 200

Avoin luokka kerroin
1. Paikalla istuminen 1 minuutti 3  
2. Seuraaminen 3 30
3. Seisominen seuraamisen yhteydessä 3  
4. Luoksetulo 3  
5. Istuminen tai maahanmeno seuraamisen yhteydessä 2
6. Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno 3  
7. Noutaminen 4  
8. Kauko-ohjaus 3 3
9. Estehyppy 3  
10. Merkin kiertäminen ja paluu perusasentoon 3  
11. Kokonaisvaikutus 2      
yht.  320

Voittajaluokka kerroin
1. Paikalla makaaminen 2 minuuttia 2
2. Seuraaminen 3 30
3. Seisominen ja/tai istuminen ja/tai maahanmeno seur. yht. 3
4. Luoksetulo ja pysäytys seisomaan 4
5. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo 4  
6. Ohjattu noutaminen 3
7. Tunnistusnouto 4
8. Kauko-ohjaus 4
9. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten 3
10. Kokonaisvaikutus 2      
yht 320

Erikoisvoittajaluokka kerroin
1. Paikalla istuminen 2 minuuttia 2
2. Paikalla makaaminen 1 minuutti ja luoksetulo 2
3. Seuraaminen 3
4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä 3
5. Luoksetulo ja pysäytykset seisomaan ja maahan 4
6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo 4 
7. Ohjattu noutaminen 3
8. Merkin kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu noutaminen esteen yli hypäten 4
9. Tunnistusnouto 3
10. Kauko-ohjaus 4 
yht.      320
_____________________________

ALO 1 Paikalla makaaminen 1 minuutti  Kerroin 4
Käskyt:    maahan – paikka istu
Suoritusohje:
koirat noin 4 metrin välein
                          Ohjaajat käskevät koirat perusasennosta maahan yksi kerrallaan, aloittaen rivin vasemmasta päästä ja edeten rivin oikeaan päähän. Ohjaajat siirtyvät luvan saatuaan yhdessä noin 15 metrin päähän ja kääntyvät koiriaan kohti.

ALO 2             Seuraaminen                                       Kerroin 3
Seuraamiskaavio sisältää kävelyosuudessa käännöksiä oikeaan ja vasempaan sekä täyskäännöksiä ja pysähdyksiä. Kaavioon kuuluu hidas- ja juoksuosuus ilman käännöksiä ja pysähdyksiä.
ALO – 3 Maahanmeno seuraamisen yhteydessä Kerroin 2
Käskyt: seuraa – maahan – istu
Suoritusohje: Noin 10 metrin jälkeen ohjaaja käskee koiran maahan itse pysähtymättä. Ohjaaja jatkaa kulkuaan noin 10 metriä, noin kolmen sekunnin kuluttua ohjaaja palaa koiran vierelle.
ALO – 4 Luoksetulo Kerroin 3
Käskyt: paikka – tänne (– sivulle)
Suoritusohje: Ohjaaja jättää koiran istumaan ja kävelee noin 15 metriä osoitettuun paikkaan ja kääntyy koiraa kohti.
ALO – 5 Noutoesineen pitäminen Kerroin 2
Käskyt: pidä – irti
Suoritusohje: Noutoesinettä pitäessään koira on joko perusasennossa ohjaajan vieressä tai istuu ohjaajan edessä. Jos koira suorittaa liikkeen ohjaajan edessä, ohjaaja siirtyy koiran eteen. Ohjaaja antaa liikkeenohjaajan käskystä noutoesineen koiralle. Koira ottaa esineen ja pitää sitä suussaan noin 5 sekuntia. Liike päättyy". Koiran ei tarvitse siirtyä perusasentoon sivulle.

ALO – 6 Kauko-ohjaus Kerroin 2
Käskyt: maahan (– paikka) – istu+KM – maahan+KM – istu
Suoritusohje: Koiran pitää vaihtaa asentoaan kaksi kertaa (istu/maahan) ohjaajan käskyjen mukaisesti ja sen tulee pysyä alkuperäisellä paikallaan.
Ohjaaja jättää koiran paikalleen ja siirtyy osoitettuun paikkaan noin 2 metrin etäisyydelle koirasta ja kääntyy koiraan päin.
ALO – 7 Estehyppy Kerroin 2
Käskyt: paikka – hyppy (– sivulle)
Suoritusohje: Ohjaaja jättää koiran istumaan noin 2–4 metrin päähän esteestä, kävelee esteen toiselle puolelle (noin 2–4 metrin päähän esteestä) ja kutsuu koiran hyppäämään esteen yli.
Avoesteen korkeuden tulee olla noin koiran säkäkorkeus. Maksimikorkeus on kuitenkin 50 cm.
ALO 8             Kokonaisvaikutus       Kerroin 2    

                                                              
AVO 1             Paikalla istuminen 1 minuutti, ohjaajat näkyvissä           Kerroin 3
Käskyt:                  istu paikka
Suoritusohje: Koirat 3 metrin välein perusasennossa . Ohjaajat 25 metrin päähän. Palatessa  ohjaajat ohittavat koiransa 0,5 metrin etäisyydeltä ja jäävät seisomaan 3 metriä koiransa taakse josta palaavat koiriensa viereen.
AVO 2              Seuraaminen                                                                Kerroin 3
Käskyt:                 seuraa
Suoritusohje: Seuraamiskaavio sisältää kävelyosuudessa käännöksiä oikeaan ja vasempaan sekä täyskäännöksiä ja pysähdyksiä. Myös juoksuosuus, jossa käännökset vain oikeaan. Myös 2–3 askelta eteen- ja taaksepäin.
AVO – 3             Seisominen seuraamisen yhteydessä       Kerroin 3
Käskyt:                  seuraa – seiso – istu
Suoritusohje:
      Noin 10 metrin” seiso” Ohjaaja jatkaa kulkuaan noin 10 metriä, kolmen sekunnin kuluttua ohjaaja siirtyy noin 1–2 metriä koiran taakse ohittaen koiran noin 0,5 metrin etäisyydeltä
AVO – 4         Luoksetulo   Kerroin          3
Käskyt: maahan – (paikka) – tänne – (sivulle)
Suorohje: Ohjaaja käskee koiran maahan, jättää koiran ja kävelee 20–25 metriä, kääntyy ja kutsuu perusasentoon.
AVO – 5         Istuminen tai maahanmeno seuraamisen yhteydessä       Kerroin 2
Käskyt: seuraa – istu/maahan – (istu)
Suoritusohje: Tuomari päättää  (istuminen/maahanmeno) ennen luokan alkua. Noin 10 metrin jälkeen ohjaaja antaa käskyn koiralle pysähtymättä itse ja jatkaa kulkuaan noin 10 metriä (paikka merkitään esim. kartiolla tai merkillä).
AVO – 6         Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno             Kerroin 3
Käskyt:
eteen – [oikea/vasen+KM] – (seiso) – maahan – istu
Suoritusohje:  Ohjaaja ilmoittaa tuomarille seisooko koiraja ensin vai menee suoraan maahan. Ohjaaja lähettää koiran 3 m X 3 m ruutuun noin 15 metrin päähän . Kun koira on ruudussa, koira joko seisomaan tai suoraan maahan
.
AVO 7             Noutaminen                                                              Kerroin 4  
Käskyt:                  Nouda irti (– sivulle)
Suorsohje: Liikkeenohjaaja ilmoittaa ”Liike alkaa” ja ojentaa ohjaajalle noutoesineen. Ohjaaja heittää 10 metriä. Käsky, koira noutaa esineen ja luovuttaa ohjaajalle perusasennossa tai ohjaajan edessä, josta sivulle.
AVO – 8         Kauko-ohjaus          Kerroin 3
Käskyt
: maahan (– paikka) – istu+KM – maahan+KM – istu+KM – maahan+KM – istu
Suoritusohje: Koira vaihtaa asentoa neljä kertaa ohjaajan käskyjen mukaisesti ja pysyy paikallaan. Viimeinen vaihtokäsky on ”maahan”. Aloituspaikan rajalinja on kahden merkin välinen kuvitteellinen jana koiran takana. Ohjaaja jättää koiran paikalleen ja siirtyy osoitettuun paikkaan 5 metrin etäisyydelle ja kääntyy koiraan päin. Liikkeenohjaaja osoittaa ohjaajalle asennonvaihdot kirjallisten tai kuvallisten näyttötaulujen avulla .
AVO – 9 Estehyppy            Kerroin 3
Käskyt
: paikka – hyppy (– sivulle)
Suoritusohje: Ohjaaja jättää koiran istumaan noin 2–4 metrin päähän esteestä, kävelee esteen toiselle puolelle, noin 2–4 m (ohjaaja saa valita) päähän esteestä, ja kutsuu koiran hyppäämään.  Koira suoraan sivulle tai ensin eteen
AVO 10          Merkin kiertäminen ja paluu perusasentoon                    Kerroin 3
Käskyt:                  kierrä [oikea/vasen + KM] [tänne] (– sivulle)
Suoritusohje:
Ohjaaja seisoo koira perusasennossa rintamasuunta kohti noin 10 metrin päässä sijaitsevaa merkkiä. Ohjaaja lähettää koiran kohti kartiota (tai vastaavaa), jonka korkeus on noin 15–40 cm. Koiran tulee kiertää merkki ja palata ohjaajan luo perusasentoon. Koira saa luoksetulossa tulla joko suoraan sivulle tai tulla ensin eteen.
AVO – 11 Kokonaisvaikutus        Kerroin 2

_____________________________


VOI – 1          Paikalla makaaminen 2 minuuttia, ohjaajat näkösuojassa
Kerroin 2
Käskyt: maahan – paikka – istu
Suoritusohje: noin 3 metrin välein Ohjaajat käskevät koirat maahan yksi kerrallaan, aloittaen rivin vasemmasta päästä ja edeten rivin oikeaan päähän.

VOI – 2          Seuraaminen Kerroin 3
Käskyt: seuraa
Suoritusohje: Seuraamiskaavio sisältää hitaan-, normaalin- ja juoksuosuuden, joissa on käännöksiä oikeaan ja vasempaan sekä täyskäännöksiä ja pysähdyksiä. Kaavioon kuuluu myös kaksi–kolme askelta eteen- ja taaksepäin. Seuraamiseen tulee sisältyä myös lyhyt matka (5–8 askelta) suoraan taaksepäin. Osuuden, jossa ohjaaja kävelee taaksepäin, tulee olla riittävän tasainen ja turvallinen.
VOI – 3          Seisominen ja/tai istuminen ja/tai maahanmeno seuraamisen yhteydessä Kerroin 3
Käskyt: seuraa – seiso/istu/maahan – seuraa – seiso/istu/maahan – seuraa
Suoritusohje: Liike suoritetaan liitteenä olevan kuvan mukaisesti. Tuomari päättää ennen koetta, mitkä kaksi asentoa suoritetaan ja missä järjestyksessä.
VOI – 4          Luoksetulo ja pysäytys seisomaan                     Kerroin 4
Käskyt: maahan – (paikka) – tänne – seis /KM – tänne (– sivulle)
Käsimerkeissä voi käyttää yhtä tai molempia käsiä. Ohjaajan tulee ilmoittaa käyttääkö suullista käskyä vai käsimerkkiä pysäytyksessä
VOI – 5          Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo
Kerroin 4
Käskyt: eteen - [oikea/vasen+KM] (– seiso) – maahan – tänne
Suoritusohje: ohjaaja ilmoittaa tuomarille maahanmeno-tavasta. 3 metriä x 3 metriä kokoiseen ruutuun noin 23 metrin päähan (mitattuna ruudun keskipisteeseen).

VOI 6              Ohjattu noutaminen                                     Kerroin 3
Käskyt:  seuraa seiso oikea/vasen+KM+nouda irti (– sivulle)
Suoritusohje:      Ohjaaja seisoo koira perusasennossa rintamasuunta kohti noin 5 metrin päässä sijaitsevaa pientä merkkiä. Liikkeenohjaaja asettaa kaksi puista noutoesinettä riviin noin 10 metrin päähän toisistaan. Arvottu noutoesine asetetaan maahan ensiksi. Merkki sijaitsee noin 10 metriä kuvitteellisen rajalinjan keskipisteestä, joka sijaitsee noutoesineiden välissä, ja aloituspiste on noin 15 metriä rajalinjasta. Ohjaaja käsketään kävelemään koiransa kanssa aloituspisteestä kohti merkkiä, menemään sen ohi (1–2 metriä) ja kääntymään ympäri (liikkeenohjaajan luvalla) ja palaamaan kohti merkkiä, jonka jälkeen hän käskee (Itsenäisesti) koiran seisomaan merkille, koiran rintamasuunta aloituspaikkaa päin. Ohjaaja jättää koiran ja palaa aloituspisteeseen ja kääntyy kohti noutoesineitä. Ohjaaja ei saa pysähtyä jättäessään koiran. Noin 3 sekunnin kuluttua ohjaaja saa luvan käskeä koiraa noutamaan arvottu noutoesine. Ohjauskäsky (oikea/vasen) ja noutokäsky tulee antaa tiiviisti yhdessä, sillä myöhäinen noutokäsky voidaan tulkita lisäkäskyksi.

VOI – 7          Tunnistusnouto       Kerroin 4
Käskyt: (seuraa/paikka –) etsi/nouda – irti (– sivulle)
            Suoritusohje: Ohjaaja saa pitää merkittyä noutoesinettä kädessään noin 10 sekunnin ajan.

VOI 8              Kauko-ohjaus                                                                  Kerroin 4
Käskyt:                  maahan (paikka) istu+KM seiso+KM maahan+KM tai seiso+KM  istu+KM maahan+KM  istu
Suoritusohje:      Koiran tulee vaihtaa asentoa kuusi kertaa (istu/seiso/maahan). Asennonvaihtojen järjestys on  istu–seiso–maahan  tai  seiso–istu–maahan.  Viimeinen asennonvaihtokäsky on ”maahan”.
Neljä eri sarjaa mahdollisia:
§                istu-seiso-maahan-istu-seiso-maahan
§                seiso-istu-maahan-seiso-istu-maahan
§                istu-seiso-maahan-seiso-istu-maahan
§                seiso-istu-maahan-istu-seiso-maahan

 

VOI 9              Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten          Kerroin 3
Käskyt:                  hyppy nouda irti (– sivulle)
Suoritusohje:      Ohjaaja asettuu seisomaan noin 2-4 metrin päähän esteestä koira perusasennossa.

VOI – 10 Kokonaisvaikutus Kerroin 2
_____________________________EVL – 1 Paikalla istuminen 2 minuuttia Kerroin 2
EVL – 2 Paikalla makaaminen 1 minuutti ja luoksetulo Kerroin 2
Käskyt: istu – paikka – maahan +/KM – tänne (– sivulle)
Suoritusohje: Liikkeet 1 ja 2 suoritetaan yhtenä liikkeenä, mutta arvostellaan erikseen.
Liike 1: istuminen ryhmässä 2 minuuttia (ohjaajat näkösuojassa)
Liike 2: paikalla makaaminen 1 minuutti ja luoksetulo.
Arvosanat annetaan erikseen molemmista osista liikkeen toisen osan päätyttyä.
Liike alkaa kun kaikki ohjaajat seisovat rivissä n. 4-5 metrin välein koirat perusasennoss
 Liike 1 loppuu, ohjaajat palaavat kehään noin 10 metrin päähän koiristaan
 Liike 2 alkaa heti liikkeen 1 jälkeen.
Koirat istuvat perusasennossa rivissä noin 4-5 metrin välein.

EVL – 3 Seuraaminen Kerroin 3
Käskyt: seuraa
                            Suoritusohje: Seuraamiseen tulee sisältyä myös 5–10 metrin (15–30 askelta) peruuttaminen. Peruuttaminen voi sisältää yhden käännöksen oikeaan tai vasempaan.

EVL 4 Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteyd  Kerroin 3
Käskyt: seuraa   3 X seiso/istu/maahan seuraa

EVL 5              Luoksetulo ja pysäytykset seisomaan ja maahan           Kerroin 4
Käskyt:        maahan – (paikka) tänne seis/KM - tänne maahan/KM tänne (– sivulle)

EVL 6 Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo  Kerroin 4
Käskyt:                  eteen seiso oikea/vasen+KM (– seiso) maahan - tänne
Suoritusohje:      Ennen liikkeen aloitusta ohjaajan tulee ilmoittaa tuomarille aikooko hän käskeä koiran ruudussa ensin seisomaan ja sitten maahan vai suoraan maahan. Ohjaaja lähettää koiran noin 10 metrin päässä aloituspaikasta olevaan ympyrään Ympyrän säde on noin 2 metriä

EVL 7              Ohjattu noutaminen                                 Kerroin 3
Käskyt:                  eteen seiso oikea/vasen+KM nouda irti (sivulle)
            Suoritusohje: Ympyrän  keskipiste  on  merkitty  kartiolla.  Ympyrän  kehä  tulee

EVL 8                    Merkin kiert, pysäht.  ja ohjattu nout. esteen yli        Kerroin 4
Käskyt kierrä seiso/istu/maahan+K oikea/vasen+KM+nouda ( hyppää) irti ( sivulle)
           Suoritusohje: Liikkeenohjaaja asettaa noutoesineet noin 5 metriä esteiden taakse. ohjaaja lähettää koiran merkin ympäri.
           Kun koira palannut noin kaksi metriä merkiltä takaisin kohti ohjaajaa, mutta ei ole ohittanut kuvitteellista linjaa joka yhdistää noutoesineet, ohjaaja käskee koiran itsenäisesti asentoon, jonka tuomari on ilmoittanut. Suullista käskyä ja yhtäaikaista käsimerkkiä voidaan käyttää halutun asennon ottamisessa. Noin 3 sekunnin kuluttua ohjaaja käskee koiran noutamaan arvotun noutoesineen ja hyppäämään vastaavan esteen yli ja palaamaan perusasentoon.
Ohjaajalle ei kerrota suuntaa tässä vaiheessa vaan hänelle kerrotaan nouto/hyppysuunta siinä vaiheessa kun hän on käskenyt koiran seisomaan/istumaan/maahan. Noutoesineet asetetaan aina samassa järjestyksessä ko. kokeessa (oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle) riippumatta siitä, kumpi esine noudetaan. Noin 40cm korkea, hyvin näkyvä merkki sijaitsee noin 20 metriä aloituspisteestä. Kaksi estettä sijaitsevat noin 5 metriä aloituspisteestä ja 5 metriä toisistaan.

 

EVL 9              Tunnistusnouto                                                                    Kerroin 3

Käskyt: (seuraa/paikka –) etsi/nouda – irti (– sivulle)

Suoritusohje: Ohjaaja saa pitää merkittyä noutoesinettä kädessään noin 5 sekunnin ajan.

Liikkeenohjaaja vie merkityn 5–7 muun samanlaisen noutoesineen kanssa ja asettaa ne noin 10 metrin etäisyydelle ohjaajasta 25 cm etäisyydelle toisistaan

EVL – 10 Kauko-ohjaus Kerroin 4
Käskytmaahan – (paikka) – istu+KM /seiso+KM/maahan+KM (jokainen asento kahteen
kertaan) – istu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti